ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยโคดกับ GUIทีคับ

Share
avatar
sticked
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 24
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 30/01/2012
อายุ : 28

ช่วยโคดกับ GUIทีคับ

ตั้งหัวข้อ by sticked on 20/02/12, 10:05 pm

$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("กรุณาเลือก", 40, 96, 145, 25)
GUICtrlSetData(-1,"Blue|Red|Yellow|Pink","กรุณาเลือก")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("start", 224, 32, 75, 25)

GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Button1
If $combobox ..........
(ตรงส่วนนี้แหละครับจะทำไงดี)จะให้ทำ ถ้าเลือกแถบ Blue ที่คอมโบบ๊อกให้เป็น
$color1 = "รหัสสีฟ้า"
ถ้าเลือกแถบ Red ที่คอมโบบ๊อกให้เป็น
$color1 = "รหัสสีแดง"
ถ้าเลือกแถบ Yellow ที่คอมโบบ๊อกให้เป็น
$color1 = "รหัสสีเหลือง"
ถ้าเลือกแถบ Pink ที่คอมโบบ๊อกให้เป็น
$color1 = "รหัสสีชมพู"

EndSwitch
WEnd

มึนตึ๊บ เลยครับ
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ช่วยโคดกับ GUIทีคับ

ตั้งหัวข้อ by POS on 21/02/12, 12:00 pm

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

$Form1 = GUICreate("PSsix", 299, 107, 350, 252)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("กรุณาเลือก", 24, 16, 145, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "Blue|Red|Yellow|Pink")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 200, 16, 75, 25)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Label1", 24, 56, 147, 17)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Button1
         GUICtrlSetData($Label1, "รหัสสี " & comboselect())
   EndSwitch
WEnd

Func comboselect()
   $seleccb = GUICtrlRead($Combo1)
   Select
      Case StringInStr($seleccb, "Blue")
         Return "น้ำเงิน"
      Case StringInStr($seleccb, "Red")
         Return "แดง"
      Case StringInStr($seleccb, "Yellow")
         Return "เหลือง"
      Case StringInStr($seleccb, "Pink")
         Return "ชมพู"
   EndSelect
EndFunc


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
sticked
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 24
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 30/01/2012
อายุ : 28

Re: ช่วยโคดกับ GUIทีคับ

ตั้งหัวข้อ by sticked on 21/02/12, 06:48 pm

ต้องขอโทษด้วยครับที่โพสผิดหมวด พอดีทำเรื่องเกม ก็เลยไปโพสที่เกมครับ em219

ขอบคุณ คุณ POS มากเลยนะครับ เปิดหนังสือไม่มี combo เลย --. ไปคลำในเว็บกับดูคลิป ก้ไม่กระจ่าง em230

พอดีไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรีเทิร์นค่าผมเลยเอาใส่ if elseifแทน เผื่อใครมึนตึ๊บอย่างผม em228
Code:

         $seleccb = GUICtrlRead($Combo1)
            If StringInStr($seleccb, "Blue") Then
                  $color1 = 0x523C29
               ElseIf StringInStr($seleccb, "Red") Then
                  $color1 = 0x9C8A6B
               ElseIf StringInStr($seleccb, "Yellow") Then
                  $color1 = 0x896834
               ElseIf StringInStr($seleccb, "Pink") Then
                  $color1 = 0xA52018
               ElseIf StringInStr($seleccb, "Black") Then
                  $color1 = 0xA7211E
               Else
            EndIf
      ;-----------------------choose item blood
         If $b1 = 0x080608 Then
            If PixelGetColor(490, 746) = $color1 Then
               Send("{F1}")
            ElseIf PixelGetColor(520, 746) = $color1 Then
               Send("{F2}")
            ElseIf PixelGetColor(550, 746) = $color1 Then
               Send("{F3}")
            ElseIf PixelGetColor(544, 745) = 0xA59A84 Then
               Send("z")
            Else
         EndIf
      EndI
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ช่วยโคดกับ GUIทีคับ

ตั้งหัวข้อ by POS on 23/02/12, 03:24 pm

ใช้งานคำสั่งแล้วแต่ถนัดครับ ผมทำตัวอย่างเปรียบเทียบให้ตามโค้ดด้านล่างนี้ ตอนแรกเข้าใจว่า Select น่าจะทำงานเร็วกว่า ElseIf แต่พอลองทดสอบดูก็ได้ความเร็วใกล้เคียงกัน (ยังไม่ได้วัดการใช้งาน cpu ว่าคำสั่งไหนใช้มากกว่ากัน)

Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

$Form1 = GUICreate("PSsix", 299, 107, 350, 252)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("กรุณาเลือก", 24, 16, 145, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "Blue|Red|Yellow|Pink")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("test speed", 200, 16, 75, 25)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Label1", 24, 56, 147, 17)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Button1
;~          GUICtrlSetData($Label1, "รหัสสี " & comboselect())
         comboselect2()
         comboselect()


   EndSwitch
WEnd

Func comboselect2()
   $TM2 = TimerInit() ;เริ่มตันการวัดเวลา ใช้ตัวแปร $TM เป็นตัวอ้างอิง

   For $i = 1 To 10000
      $seleccb = GUICtrlRead($Combo1)
      If StringInStr($seleccb, "Blue") Then
         $color1 = 0x523C29
      ElseIf StringInStr($seleccb, "Red") Then
         $color1 = 0x9C8A6B
      ElseIf StringInStr($seleccb, "Yellow") Then
         $color1 = 0x896834
      ElseIf StringInStr($seleccb, "Pink") Then
         $color1 = 0xA52018
      ElseIf StringInStr($seleccb, "Black") Then
         $color1 = 0xA7211E

      EndIf
   Next
   ConsoleWrite("เวลา ElseIf  คือ = " & Round(TimerDiff($TM2) / 1000, 2) & "วินาที" & @LF)
   ; ใส่คำสั่งถัดไป

EndFunc 


Func comboselect()
   $TM = TimerInit() ;เริ่มตันการวัดเวลา ใช้ตัวแปร $TM เป็นตัวอ้างอิง
   For $i = 1 To 10000
      $seleccb = GUICtrlRead($Combo1)
      Select
         Case StringInStr($seleccb, "Blue")
            $color1 = 0x523C29
         Case StringInStr($seleccb, "Red")
            $color1 = 0x9C8A6B
         Case StringInStr($seleccb, "Yellow")
            $color1 = 0x896834
         Case StringInStr($seleccb, "Pink")
            $color1 = 0xA7211E
      EndSelect
   Next
   ConsoleWrite("เวลา Select  คือ = " & Round(TimerDiff($TM) / 1000, 2) & "วินาที" & @LF)
   ; ใส่คำสั่งถัดไป

EndFunc 


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
sticked
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 24
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 30/01/2012
อายุ : 28

Re: ช่วยโคดกับ GUIทีคับ

ตั้งหัวข้อ by sticked on 06/03/12, 02:58 am

switch ดีกว่าครับ
เทสใน vmware จัดแรมให้น้อยๆ
อย่างละ 3
ชั่วโมงโดยไม่ sleep

switch จะลื่นกว่านะครับ แต่ลืมไปดู process ว่ากินไปเท่าไร

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:46 am