ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ทำอย่างไรให้เม้าส์ไปชี้ปุ่มแล้วมีเสียง หรือเปลี่ยนขนาดปุ่ม

Share
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

ทำอย่างไรให้เม้าส์ไปชี้ปุ่มแล้วมีเสียง หรือเปลี่ยนขนาดปุ่ม

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 04/03/12, 11:25 am

ผมลองทำออกมาแล้ว แต่อยากให้มีเสียงเหมือนใน AutoPlay Media Studio อะครับ em229
แล้วผมใช้ GUICtrlCreateIcon หรือ GUICtrlCreatePic ทั้งๆที่พื้นหลังรูปโปร่งใส แต่พอใช้แล้วทำให้พื้นหลังเป็นสีขาวอะครับ em229
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ทำอย่างไรให้เม้าส์ไปชี้ปุ่มแล้วมีเสียง หรือเปลี่ยนขนาดปุ่ม

ตั้งหัวข้อ by POS on 05/03/12, 08:59 am

ใส่รูปและเสียงบนปุ่ม

-ถ้าเป็นไอคอนใช้คำสั่ง _GUIImageList_AddIcon ส่วนรูปภาพใช้คำสั่ง _GUIImageList_AddBitmap

-เสียงเมื่อเลื่อนลูกศรเม้าส์ไปบนปุ่มใช้ beep หรือ SoundPlay (สำหรับไฟล์เสียง)*ควรอ่านวิธีใช้ _GUIImageList_Create, _GUICtrlButton_SetImageList และ GUIGetCursorInfo ใน help เพิ่มเติมด้วย


ตัวอย่างโค้ด

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GuiButton.au3>
#include <GuiImageList.au3>


Global $PSsix=0
  $hImage = _GUIImageList_Create(32, 32, 5, 3, 6)
      _GUIImageList_AddIcon($hImage, "shell32.dll",3, True)
           _GUIImageList_AddIcon($hImage, "shell32.dll",62, True)
         _GUIImageList_AddIcon($hImage, "shell32.dll",27, True)
         _GUIImageList_AddIcon($hImage, "shell32.dll",3, True)
         _GUIImageList_AddIcon($hImage, "shell32.dll",3, True)
;~ _GUIImageList_AddBitmap($hImage, "xxxx.bmp"  )
;~ _GUIImageList_AddBitmap($hImage, "xxxx.bmp" ) 


$Form1 = GUICreate("Form1", 171, 108, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 62, 24, 90, 49)
    _GUICtrlButton_SetImageList($Button1, $hImage)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
         $geth = GUIGetCursorInfo($Form1)
       If $geth[4] = $Button1 Then
        If $PSsix = 0 Then
            Beep(600,200)
;~           SoundPlay
            $PSsix = 1
        EndIf
    Else
$PSsix=0
    EndIf

   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

   EndSwitch
WEnd


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

Re: ทำอย่างไรให้เม้าส์ไปชี้ปุ่มแล้วมีเสียง หรือเปลี่ยนขนาดปุ่ม

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 06/03/12, 07:54 am

ขอบคุณครับ แต่ยังไม่ตรงใจผมซักเท่าไรครับ ปัญหาของผม คือ ตามรูปครับ มันมีขอบสีขาวๆติดอยู่นิดๆอะครับ แต่ไฟล์มันไม่มีพื้นสีขาวอะครับ
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ทำอย่างไรให้เม้าส์ไปชี้ปุ่มแล้วมีเสียง หรือเปลี่ยนขนาดปุ่ม

ตั้งหัวข้อ by POS on 11/03/12, 05:48 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:32 am