ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


โปรจำลองสุ่มเลขบัตรประชาชน

Share

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

โปรจำลองสุ่มเลขบัตรประชาชน

ตั้งหัวข้อ by Fast on 09/03/12, 03:25 pm

em218 ไม่ใช่เลขบัตรจริงนะครับ สุ่มตามหลักการตรวจเลขบัตร ดัดแปลงเอามาจาก [You must be registered and logged in to see this link.] ห้ามเอาไปทำผิดกฏหมายนะ#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

$Form1 = GUICreate("โปรจำลองสุ่มเลขบัตร", 253, 109, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("สุ่มเลขใหม่", 40, 72, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ก๊อป", 152, 72, 75, 25)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 16, 24, 217, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)
GUICtrlSetData($Input1,RandomNum())

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
GUICtrlSetData($Input1,RandomNum())
Case $Button2
ClipPut(GUICtrlRead($Input1))
MsgBox(64,"ก็อปเสร็จ","ก็อปเลข "&GUICtrlRead($Input1)&" ลงคลิปบอร์ด")
EndSwitch
WEnd


Func RandomNum()
$n1 = Random(0,9,1)
$n2 = Random(0,9,1)
$n3 = Random(0,9,1)
$n4 = Random(0,9,1)
$n5 = Random(0,9,1)
$n6 = Random(0,9,1)
$n7 = Random(0,9,1)
$n8 = Random(0,9,1)
$n9 = Random(0,9,1)
$n10 = Random(0,9,1)
$n11 = Random(0,9,1)
$n12 = Random(0,9,1)

$sumdigit = ($n1 * 13)+($n2 * 12)+($n3 * 11)+($n4 * 10)+($n5 * 9)+($n6 * 8)+($n7 * 7)+($n8 * 6)+($n9 * 5)+($n10 * 4)+($n11 * 3)+($n12 * 2)
$snum = 11 - mod($sumdigit,11)

if $snum =10 Then
$digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&"0"
ElseIf $snum =11 Then
$digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&"1"
Else
$digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&$snum
EndIf
Return $digit1
EndFunc
avatar
rolovely
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 193
ความนิยม : 25
เข้าร่วมเมื่อ : 15/10/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : THAILAND

Re: โปรจำลองสุ่มเลขบัตรประชาชน

ตั้งหัวข้อ by rolovely on 25/12/13, 11:54 am

ผมขอแก้ไขแทน เนื่องจากเลขบัตรตัวแรกมันห้ามใช้ 0 และ 9 เลยดัดแปรงให้นิดๆ

Code:
#include <GUIConstants.au3>
$Form1 = GUICreate("โปรแกรมสุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน", 387, 122, -1, -1)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("สุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน", 16, 8, 357, 41)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 400, 0, "MS Sans Serif")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 8, 56, 369, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("สุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน", 8, 88, 369, 25, 0)
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
GUICtrlSetData($Input1,RandomNum())
EndSwitch
WEnd
Func RandomNum()
  $n1 = Random(1,8,1)
  $n2 = Random(0,9,1)
  $n3 = Random(0,9,1)
  $n4 = Random(0,9,1)
  $n5 = Random(0,9,1)
  $n6 = Random(0,9,1)
  $n7 = Random(0,9,1)
  $n8 = Random(0,9,1)
  $n9 = Random(0,9,1)
  $n10 = Random(0,9,1)
  $n11 = Random(0,9,1)
  $n12 = Random(0,9,1)
  $sumdigit = ($n1 * 13)+($n2 * 12)+($n3 * 11)+($n4 * 10)+($n5 * 9)+($n6 * 8)+($n7 * 7)+($n8 * 6)+($n9 * 5)+($n10 * 4)+($n11 * 3)+($n12 * 2)
  $snum = 11 - mod($sumdigit,11)
  if $snum =10 Then
      $digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&"0"
  ElseIf $snum =11 Then
      $digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&"1"
  Else
      $digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&$snum
  EndIf
  Return $digit1
EndFunc

    เวลาขณะนี้ 23/06/18, 11:44 am