ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


เขียนค่าลงaddressยังไงให้ลดลงที่ละ10

Share
avatar
beer02
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 31
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 10/11/2011

เขียนค่าลงaddressยังไงให้ลดลงที่ละ10

ตั้งหัวข้อ by beer02 on 15/03/12, 09:27 pm

อยากให้ค่ามันลดลงที่ละ10
ประมานว่า กดปุ่มhotkey นั้นค้าง แล้วค่ามันลดที่ละ10 เรื่อย ๆ

จะเอาใส่ในนี้ได้ยังไงครับ

Code:

#AutoIt3Wrapper_UseX64=n
#RequireAdmin
#include <NomadMemoryPSsix.au3>


Global $address = "0x01007170" ;ค่าพ้อยเตอร์ที่ต้องนำไปใช้คู่กับค่าออฟเซ็ต
Global $Offset[2]
$Offset[0] = 0 ; ใส่ 0 เป็นค่าเริ่ต้นทุกทครั้ง
$Offset[1] = 0x30 ;  0x30 เป็นค่าออฟเซ็ตเลขฐาน 16
$memopen = _MEMORYOPEN(ProcessExists("sol.exe")) ;เปลี่ยนชื่อไฟล์เกม           
If $memopen = 0 Then
    ConsoleWrite('ผิดพลาดไม่มีโปรแกรม =' & $memopen & @CRLF)
    Exit
EndIf


;;  2 อ่านค่า address  แบบ Pointer ชั้นเดียว
$value = _MemoryPointerRead($address, $memopen, $Offset) ; อ่านค่าจากพ้อยเตอร์จะเก็บไว้ในตัวแปร $value[1]
ConsoleWrite('ค่าที่อ่านได้จากแอดเดรส ' & $value[0] & ' = ' & $value[1] & @CRLF)


;;  2 เขียน ค่า ลง address  แบบ Pointer ชั้นเดียว
_MemoryPointerWrite($address, $memopen, $Offset, "666666") ;เขียนค่า 666666 ลงไป
ConsoleWrite('เปลี่ยนแปลงค่าเป็น 666666 เรียบร้อยแล้ว ' & @CRLF)
_MEMORYCLOSE($memopen) ;ปิดการอ่านหน่วยความจำ นำไปวางไว้ท้ายสุดเมื่อไม่ต้องการอ่านหรือเขียนแล้ว  เช่น ตอนปิดโปรแกรม
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: เขียนค่าลงaddressยังไงให้ลดลงที่ละ10

ตั้งหัวข้อ by POS on 16/03/12, 08:08 am

Code:
#AutoIt3Wrapper_UseX64=n
#RequireAdmin
#include <NomadMemoryPSsix.au3>
HotKeySet("{F2}", "diminish")

Global $address = "0x01007170" ;ค่าพ้อยเตอร์ที่ต้องนำไปใช้คู่กับค่าออฟเซ็ต
Global $Offset[2]
$Offset[0] = 0 ; ใส่ 0 เป็นค่าเริ่ต้นทุกทครั้ง
$Offset[1] = 0x30 ;  0x30 เป็นค่าออฟเซ็ตเลขฐาน 16
$memopen = _MEMORYOPEN(ProcessExists("sol.exe")) ;เปลี่ยนชื่อไฟล์เกม
If $memopen = 0 Then
   ConsoleWrite('ผิดพลาดไม่มีโปรแกรม =' & $memopen & @CRLF)
   Exit
EndIf


;;  2 อ่านค่า address  แบบ Pointer ชั้นเดียว
$value = _MemoryPointerRead($address, $memopen, $Offset) ; อ่านค่าจากพ้อยเตอร์จะเก็บไว้ในตัวแปร $value[1]
ConsoleWrite('ค่าที่อ่านได้จากแอดเดรส ' & $value[0] & ' = ' & $value[1] & @CRLF)
Func diminish()
   $value -= 10
   ;;  2 เขียน ค่า ลง address  แบบ Pointer ชั้นเดียว
   _MemoryPointerWrite($address, $memopen, $Offset,$value) ;เขียนค่า 666666 ลงไป
   ConsoleWrite('เปลี่ยนแปลงค่าเป็น 666666 เรียบร้อยแล้ว ' & @CRLF)
   _MEMORYCLOSE($memopen) ;ปิดการอ่านหน่วยความจำ นำไปวางไว้ท้ายสุดเมื่อไม่ต้องการอ่านหรือเขียนแล้ว  เช่น ตอนปิดโปรแกรม
EndFunc   


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/groups/AutoItThai/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

witsamui
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 6
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 20/03/2012

Re: เขียนค่าลงaddressยังไงให้ลดลงที่ละ10

ตั้งหัวข้อ by witsamui on 07/06/12, 02:04 am

ขอบคุณครับ

    เวลาขณะนี้ 14/12/18, 01:36 am