ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยเรื่อง slider หน่อยครับ

Share

creativeHD
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 11
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 13/05/2012

ช่วยเรื่อง slider หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by creativeHD on 19/05/12, 06:19 pm

คือตอนนี้ผมเขียนscript slider ให้บอกระดับ HP แต่พอ เลื่อน sliderไปตำแหน่งน้ำยาHP ก็ไม่กด
เช่น เลือดที่ 10% ถ้า HP ลดลงที่ 10ก็ให้กดน้ำยา
เลือด 30% 40 50 60 ผมอยากให้กดน้ำยาได้ตามที่เราตามที่เรากำหนดใน slider
รบกวนถามเรื่อง ค้นหาสี+slider ด้วยครับ

em229

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: ช่วยเรื่อง slider หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 21/05/12, 02:24 pm

Code:
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <SliderConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

$Form1 = GUICreate("Form1", 315, 125, 192, 124)
$Slider1 = GUICtrlCreateSlider(16, 16, 278, 45)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 64, 121, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit


      Case $Slider1
         GUICtrlSetData($Input1,GUICtrlRead($Slider1))
      Case $Input1
   EndSwitch
WEnd

creativeHD
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 11
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 13/05/2012

Re: ช่วยเรื่อง slider หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by creativeHD on 23/05/12, 12:02 am

ขอบคุณครับ

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:42 am