ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ปรับแต่งขนาดหน้าต่างของGUI ยังไงครับ

Share

ppmod21
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 13/09/2012

ปรับแต่งขนาดหน้าต่างของGUI ยังไงครับ

ตั้งหัวข้อ by ppmod21 on 14/09/12, 09:29 pm

#include
#include
#include
#include
#include


#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("PSsix", 297, 137, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 8, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 40, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 72, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo4 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 104, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo5 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 136, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo6 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 168, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("skill1", 160, 8, 40, 17)
$Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("skill2", 160, 40, 40, 17)
$Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("skill3", 160,72, 40, 17)
$Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("skill3", 160,104, 40, 17)
$Checkbox5 = GUICtrlCreateCheckbox("skill3", 160,136, 40, 17)
$Checkbox6 = GUICtrlCreateCheckbox("skill3", 160,168, 40, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("1", 80, 8, 73, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("2", 80, 40, 73, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("3", 80, 72, 73, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("4", 80, 104, 73, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("5", 80, 136, 73, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("6", 80, 168, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 220, 8, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Button1
Global $times = TimerInit()
While Sleep(100)
If GUIGetMsg() = -3 Then Exit
$Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
WinSetTitle($Form1, "",$Diff )
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input1)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox1)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo1 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input2)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox2)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo2 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input3)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox3)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo3 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input4)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox4)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo4 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input5)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox5)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo5 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input6)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox6)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo6 )&"}")
WEnd
EndSwitch
WEnd

ออกมามีแค่4บรรนทัดหายไป2 ครับ

ppmod21
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 13/09/2012

Re: ปรับแต่งขนาดหน้าต่างของGUI ยังไงครับ

ตั้งหัวข้อ by ppmod21 on 14/09/12, 09:30 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: ปรับแต่งขนาดหน้าต่างของGUI ยังไงครับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 15/09/12, 12:42 pm

งง em234 ให้ช่วยอะไร

loveapple244
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 160
ความนิยม : 9
เข้าร่วมเมื่อ : 15/07/2011

Re: ปรับแต่งขนาดหน้าต่างของGUI ยังไงครับ

ตั้งหัวข้อ by loveapple244 on 26/02/13, 08:06 am

$Input3 = GUICtrlCreateInput("4", 80, 104, 73, 21);แก้ไขเป็น$Input4
$Input3 = GUICtrlCreateInput("5", 80, 136, 73, 21));$Input5
$Input3 = GUICtrlCreateInput("6", 80, 168, 73, 21));$Input6
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 220, 8, 75, 25

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:55 am