ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ต้องการให้สคิปอ่านฟังชัน ตามที่กรอกใน Input ทำยังไง

Share

themeenmm
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 16
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 30/04/2013

ต้องการให้สคิปอ่านฟังชัน ตามที่กรอกใน Input ทำยังไง

ตั้งหัวข้อ by themeenmm on 07/05/13, 11:02 pm

คือผมอยากต้องการให้สคิปอ่านฟังชัน ตามที่กรอกใน Input ทำยังไง อะครับ

ผมใส่ $Input1 (ขึ้นตัวสีเทา) มันไม่อ่านอะครับ

em229 em229
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: ต้องการให้สคิปอ่านฟังชัน ตามที่กรอกใน Input ทำยังไง

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 08/05/13, 08:45 pm

ประมาณนี้เปล่า...เอ๋ย(ยังงงกับคำถาม น่ะครับ)
Code:

#RequireAdmin

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("ShowMessenger", 269, 87, 253, 173)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("ขึ้นข้อความ", 56, 48, 153, 25)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 16, 217, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

      Case $Button1
         readGui()
   EndSwitch
WEnd

Func readGui()
   MsgBox(0,"Show Input ",GUICtrlRead($Input1))
   EndFunc

themeenmm
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 16
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 30/04/2013

Re: ต้องการให้สคิปอ่านฟังชัน ตามที่กรอกใน Input ทำยังไง

ตั้งหัวข้อ by themeenmm on 09/05/13, 11:04 am

ขอบคุณครับ

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 10:14 pm