ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


[ถาม] ถ้าหากผมสร้างหน้าต่างมา 2 อัน

Share

Anothor
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 16
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 24/04/2014

[ถาม] ถ้าหากผมสร้างหน้าต่างมา 2 อัน

ตั้งหัวข้อ by Anothor on 26/04/14, 09:46 pm

ถ้าหากผมสร้างหน้าต่างมา 2 อัน อันที่ 1 เป็น หน้าต่างหลัก อันที่ 2 เป็นหน้าต่างแสดงตอนทำงาน
เวลาเปิดมาที่แรก ให้เปิดแค่หน้าต่างเดียว คือหน้าต่างหลัก แต่พอเรากดที่ Button แล้ว หน้าต่างที่ 2
(เป็นหน้าต่างที่แสดงตอนทำงานของโปรแกรม)จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ "หน้าต่างแรกจะหายไปเมื่อหน้าต่างที่2
เด้งขึ้นมา" อะครับ
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: [ถาม] ถ้าหากผมสร้างหน้าต่างมา 2 อัน

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 26/04/14, 11:09 pm

ประมาณนี้ป่ะ ครับ
Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>$form_1 = GUICreate("Form_1", 348, 217, 192, 124)
$Button_1 = GUICtrlCreateButton("Enter Form 2", 120, 72, 113, 49)
GUISetState(@SW_SHOW,$form_1)


While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $Button_1
                     GUISetState(@SW_HIDE,$form_1)
                     form_2()

      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

   EndSwitch
WEndFunc form_2()

$form_2 = GUICreate("Form2", 324, 224, 477, 148)
$Button_2 = GUICtrlCreateButton("Enter Form 1", 104, 72, 113, 49)
GUISetState(@SW_SHOW,$form_2)
While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $Button_2

                     GUISetState(@SW_SHOW,$form_1)
                     ExitLoop

      Case $GUI_EVENT_CLOSE
                     GUISetState(@SW_SHOW,$form_1)
         ExitLoop

   EndSwitch
WEnd
    GUIDelete($form_2)
   EndFunc

    เวลาขณะนี้ 24/04/18, 07:47 am