ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ลองดูคำสั่งให้หน่อยครับ controlclick ไม่ทำงานไม่รู้ว่าผิดตรงไหนครับ

Share

sakurani
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 15/05/2014

ลองดูคำสั่งให้หน่อยครับ controlclick ไม่ทำงานไม่รู้ว่าผิดตรงไหนครับ

ตั้งหัวข้อ by sakurani on 25/05/14, 09:58 pm

ผมเปลี่ยนจากMouseClickเป็นControlClick แล้วไม่ทามงานนะครับ รบกวนผู้รู้ทีนะครับ


Global $GameHD
HotKeySet("{ENTER}", "_start")
HotKeySet("{ESC}", "_stop")

If _PSsixLoadH("TS OnLine") Then WinActivate($GameHD)

While 1
Sleep(100)
WEnd

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "Not Found Game")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc ;==>_PSsixLoadH

Func _start()
MsgBox(0, "", "Start")
While 1
MouseClick("left",483, 167,1,50)
Sleep(1000)
MouseClick("left",483, 167,1,50)
Sleep(1000)
MouseClick("left",483, 167,1,50)
Sleep(1000)
MouseClick("left",483, 167,1,50)
Sleep(1000)
MouseClick("left",113, 44,1,50)
Sleep(1000)
MouseClick("left",210, 208,1,50)
Sleep(1000)
MouseClick("left",113, 44,1,50)
Sleep(1000)
MouseClick("left",210, 208,1,50)
Sleep(13000)
MouseClick("left",716, 550,1,50)
Sleep(1000)
MouseClick("left",716, 550,1,50)
Sleep(2000)
WEnd
EndFunc ;==>_start

Func _stop()
MsgBox(0, "", "End")
Exit
EndFunc ;==>_stop

    เวลาขณะนี้ 21/03/18, 02:06 am