ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


อยากทราบscrip หยุด/เริ่ม ของAutoit อะครับ พอดีผมกำลังลองเขียน ออโต้ของเกมส์อยู่อะครับ

Share

tubtupza1
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 12/10/2014

อยากทราบscrip หยุด/เริ่ม ของAutoit อะครับ พอดีผมกำลังลองเขียน ออโต้ของเกมส์อยู่อะครับ

ตั้งหัวข้อ by tubtupza1 on 07/11/14, 08:22 pm

$password = InputBox("ใส่รหัสผ่า", "พิมพ์รหัสผ่าให้ถูกต้อง จึงจะสามารถใช้โปรแกรมได้", "", "*6")
If $password = "tubtup" Then
Else
MsgBox(0, "ผิดผลาด", "คุณกรอกรหัสผิดไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้")
Exit
EndIf

#include
#include
#include

HotKeySet("{F10}", "stop")
HotKeySet("{F9}", "pause")
Global $GameHD

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "FIFA 3", "กรุณาเข้าเกมส์ก่อนครับ")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("EsyTul3TuP", 252, 50, 475, 461)
GUISetFont(8, 800, 0, "Segoe Print")
GUISetBkColor(0x000000)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("RANGKING", 8, 8, 75, 33)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFF8000)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("MANAGER", 88, 8, 75, 33)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFF8000)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("LEAGUE", 168, 8, 75, 33)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFF8000)
Dim $Form1_AccelTable[3][2] = [["{F1}", $Button1],["{F2}", $Button2],["{F3}", $Button3]]
GUISetAccelerators($Form1_AccelTable)
GUISetState(@SW_SHOW)

#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
If _PSsixLoadH("FIFA") Then WinActivate($GameHD)
While 1
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,645,475)
Sleep(5000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,400,347)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,189,224)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,774,571)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,645,475)
Sleep(5000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,400,347)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,189,224)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,774,571)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,645,475)
Sleep(5000)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,340,347)
Sleep(3000)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,186,224)
Sleep(3000)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,774,571)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,645,475)
Sleep(5000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,400,347)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,189,224)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,189,224)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,774,571)
Sleep(3000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,750,571)
Sleep(10000)
ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,432,348)
Sleep(3000)
WEnd
Case $Button2
If _PSsixLoadH("FIFA") Then WinActivate($GameHD)
While 1
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,742,563)
Sleep(1000)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,403,480)
Sleep(1000)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,373,540)
Sleep(1000)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,400,347)
Sleep(1000)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,433,347)
Sleep(1000)

WEnd
Case $Button3
If _PSsixLoadH("FIFA") Then WinActivate($GameHD)
While 1
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,711,571)
Sleep(270)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,711,571)
Sleep(270)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,711,571)
Sleep(270)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,711,571)
Sleep(270)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,711,571)
Sleep(270)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,711,571)
Sleep(270)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,711,571)
Sleep(270)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,711,571)
Sleep(270)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,711,571)
Sleep(270)
ControlClick($GameHD, "", "","left",1,747,571)
Sleep(270)
WEnd
EndSwitch
WEnd

Func stop()
MsgBox(0, "FIFA 3", " ปิดโปรแกรม")
Exit
EndFunc


Func pause()

Func pause() ต้องเขียนยังไงอะครับ

ผมอยากให้มันเป็นฟั่งชั่น เริ่ม/หยุด

ช่วยแนะนำทีครับ
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: อยากทราบscrip หยุด/เริ่ม ของAutoit อะครับ พอดีผมกำลังลองเขียน ออโต้ของเกมส์อยู่อะครับ

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 09/11/14, 09:45 pm

ลองศึกษาลิงค์นี้มาประยุกต์ดูก่อนน่ะ ครับ
[You must be registered and logged in to see this link.]

    เวลาขณะนี้ 21/05/18, 04:49 am