ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


อยากทราบสคริปการสุ่มครับ

Share
avatar
Alam__Roo
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 7
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 24/01/2015
อายุ : 23

อยากทราบสคริปการสุ่มครับ

ตั้งหัวข้อ by Alam__Roo on 08/02/15, 06:06 pm

คือว่าผมอยากให้การส่งข้อความมันสุ่มพอจะทำได้ไหมครับ
เช่น กดครั้งแรก Send(ABC)
    กดครั้งที่สอง Send(DEF)
    กดครั้งที่สาม Send(GHI)

ประมาณนี้อะครับ ให้มันสุ่มไปเรื่อยๆ พอจะทำได้ไหมครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

xxxautoit
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 28
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/08/2011

Re: อยากทราบสคริปการสุ่มครับ

ตั้งหัวข้อ by xxxautoit on 12/05/15, 11:14 pm

#include
#include
#include
#include
Local $RAND1,$RAND2,$RAND3
$Form1 = GUICreate("Form1", 407, 65, 192, 124)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 40, 16, 265, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 312, 16, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
If Random() < 0.5 Then
$RAND1 = CHR(Random(Asc("A"),Asc("z"),1))
$RAND2 = CHR(Random(Asc("A"),Asc("z"),1))
$RAND3 = CHR(Random(Asc("A"),Asc("z"),1))
EndIf
GUICtrlSetData($Input1,$RAND1&$RAND2&$RAND3)
EndSwitch
WEnd

    เวลาขณะนี้ 19/11/18, 08:42 pm