ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


เกี่ยวกับ Send ครับ เทพทั้งหลาย รบกวนด้วย

Share

loclbrother
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/09/2015

เกี่ยวกับ Send ครับ เทพทั้งหลาย รบกวนด้วย

ตั้งหัวข้อ by loclbrother on 16/09/15, 10:35 pm

em229 Send
Code:
#RequireAdmin
#include <Constants.au3>
HotKeySet("{ESC}", "stop")
Global $GameHD ;ประกาศตัวแปร $GameHD เพื่อนำไปใช้ทั้งเกม

Func _PSsixLoadH($gtitle) ;ฟังก์ชันสำหรับตรวจหาหน้าต่างเกม
$GameHD = WinGetHandle($gtitle) ;ดึงเอาค่า Handle ของหน้าต่างเกมเก็บไว้ในตัวแปร $GameHD
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม") ;ถ้าไม่เจอหน้าต่างเกมแสดงกรอบหน้าต่างแจ้งให้ทราบ
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("Rohan") Then WinActivate($GameHD) ;While 1

;if WinActive ($GameHD) then Send ("{TAB}")
Send ("{TAB}")
Sleep(2000)
;if WinActive ($GameHD) then Send ("{1}")
Send ("{1}")
Sleep(2000)
WEnd

Func stop()
Exit
EndFunc


;if WinActive ($GameHD) then Send ("{TAB}")

มัน เอ๋อ ครับ รัน โปรแกรม บางครั้ง มันจะตี 1 รอบ
บาง รอบ ไม่ตี สักรอบเลย ครับ

รบกวนช่วยดู ทีนะครับ

คอมผม x64 ครับ compile ผมก็เลือก x64 ครับ


    เวลาขณะนี้ 21/05/18, 04:58 am