ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ขาดอะไรครับมันพับจอไม่ได้ช่วยดูหน่อย

Share

logcat
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 17/06/2016

ขาดอะไรครับมันพับจอไม่ได้ช่วยดูหน่อย

ตั้งหัวข้อ by logcat on 13/10/16, 09:25 pm


ขาดตรงไหนครับรบกวนท่านผู้รู้


#include
#include

Global $GameHD, $GameHD2

Func _PSsixLoadH($gtitle)
  $GameHD = WinGetHandle($gtitle)
  $GameHD2 = _WinAPI_GetWindow($GameHD, $GW_OWNER )
  If @error Then
     MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
  Else
     Return 1
  EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("Nox App Player") Then WinActivate($GameHD)

Hotkeyset("{END}","stop")
Hotkeyset("{F1}","Pause")
Global $Paused


while 1

Sleep(1)
ControlSend($GameHD, "1", $GameHD2, "1")
Sleep(1)
WEnd

Func Pause()
$Paused = NOT $Paused
While $Paused
WEnd
EndFunc


Func stop()
Exit
EndFunc

    เวลาขณะนี้ 14/12/18, 12:58 am