ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ถ้าจะใส่ icon ลงใน Tray ต้องทำอย่างไร

Share
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

ถ้าจะใส่ icon ลงใน Tray ต้องทำอย่างไร

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 03/04/12, 07:52 pm

จะต้องใช้ฟังก์ชั่นอะไรบ้างครับ em219
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ถ้าจะใส่ icon ลงใน Tray ต้องทำอย่างไร

ตั้งหัวข้อ by POS on 04/04/12, 06:22 am

ใช้คำสั่ง TraySetIcon


Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

$Form1 = GUICreate("PSsix", 240, 97, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 40, 24, 75, 45, $BS_ICON)
GUICtrlSetImage(-1, @SystemDir & "\shell32.dll", 4)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 144, 24, 75, 45, $BS_ICON)
GUICtrlSetImage(-1, @SystemDir & "\shell32.dll", 6)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

      Case $Button1
   TraySetIcon(@SystemDir & "\shell32.dll", 4)
Case $Button2
      TraySetIcon(@SystemDir & "\shell32.dll",6)
   EndSwitch
WEnd


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

Re: ถ้าจะใส่ icon ลงใน Tray ต้องทำอย่างไร

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 04/04/12, 11:47 am

ขออภัยครับ ที่ตั้งคำถามไม่ชัดเจอ คือ อยากจะใส่ icon ลงใน Traymanu อะครับ
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ถ้าจะใส่ icon ลงใน Tray ต้องทำอย่างไร

ตั้งหัวข้อ by POS on 05/04/12, 06:06 am

Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
 #include <ModernMenuRaw.au3>
#NoTrayIcon

Opt("GUIOnEventMode", 1)
Opt("TrayOnEventMode", 1)
Opt("TrayMenuMode", 1)


#Region Tray
$tray = _TrayIconCreate("PSsix")
_TrayCreateContextMenu($tray)
_TrayCreateItem("ทดสอบเมนู1")
_TrayItemSetIcon(-1, "shell32.dll", -4)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
_TrayCreateItem("ทดสอบเมนู2")
_TrayItemSetIcon(-1, "shell32.dll", -6)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
_TrayCreateItem("")
_TrayCreateItem("ทดสอบเมนู3")
_TrayItemSetIcon(-1, "shell32.dll", -12)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
_TrayCreateItem("")
_TrayCreateItem("ทดสอบเมนู4")
_TrayItemSetIcon(-1, "shell32.dll", -24)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")

_TrayIconSetState($tray, @SW_SHOW)

#EndRegion Tray


$Form1 = GUICreate("PSsix", 238, 146, 192, 124)
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "Form1Close")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MINIMIZE, "Form1Minimize")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MAXIMIZE, "Form1Maximize")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_RESTORE, "Form1Restore")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("exit", 144, 16, 75, 25)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
   Sleep(100)
WEnd

Func Button1Click()
MsgBox(0,"ออกโปรแกรม","...")
exit
EndFunc
Func Form1Close()
Exit
EndFunc
Func Form1Maximize()

EndFunc
Func Form1Minimize()

EndFunc
Func Form1Restore()

EndFuncAttachments
ModernMenuRaw.zip
ModernMenuRaw.au3
You don't have permission to download attachments.
(16 Kb) Downloaded 27 times


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

Re: ถ้าจะใส่ icon ลงใน Tray ต้องทำอย่างไร

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 05/04/12, 11:38 am

POS พิมพ์ว่า:
Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
 #include <ModernMenuRaw.au3>
#NoTrayIcon

Opt("GUIOnEventMode", 1)
Opt("TrayOnEventMode", 1)
Opt("TrayMenuMode", 1)


#Region Tray
$tray = _TrayIconCreate("PSsix")
_TrayCreateContextMenu($tray)
_TrayCreateItem("ทดสอบเมนู1")
_TrayItemSetIcon(-1, "shell32.dll", -4)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
_TrayCreateItem("ทดสอบเมนู2")
_TrayItemSetIcon(-1, "shell32.dll", -6)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
_TrayCreateItem("")
_TrayCreateItem("ทดสอบเมนู3")
_TrayItemSetIcon(-1, "shell32.dll", -12)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
_TrayCreateItem("")
_TrayCreateItem("ทดสอบเมนู4")
_TrayItemSetIcon(-1, "shell32.dll", -24)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")

_TrayIconSetState($tray, @SW_SHOW)

#EndRegion Tray


$Form1 = GUICreate("PSsix", 238, 146, 192, 124)
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "Form1Close")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MINIMIZE, "Form1Minimize")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MAXIMIZE, "Form1Maximize")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_RESTORE, "Form1Restore")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("exit", 144, 16, 75, 25)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
   Sleep(100)
WEnd

Func Button1Click()
MsgBox(0,"ออกโปรแกรม","...")
exit
EndFunc
Func Form1Close()
Exit
EndFunc
Func Form1Maximize()

EndFunc
Func Form1Minimize()

EndFunc
Func Form1Restore()

EndFuncขอบคุณมากๆครับ

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:50 am