ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สอบถามวิธีทำ GUI ใน Autoit ครับ

Share
avatar
Pochi
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 66
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 22/10/2010

สอบถามวิธีทำ GUI ใน Autoit ครับ

ตั้งหัวข้อ by Pochi on 18/06/12, 08:28 pm

ผมทำสคิปออกมาได้แล้วแบบเต็มจอครับ ถ้าสามารถใช้งานได้ทุกขนาดจอก็ดีครับ
แล้วก็กดเมื่อ % เหลือตามที่กำหนด ผมอยากให้เลือกได้ 25% 50% 75%
แต่ก็ติดที่เอาสคิปไปใส่ใน code GUI ไม่ถูกครับ
รบกวนด้วยนะครับสคิปที่ใช้ครับ
Code:
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Icon=C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Downloads\monster-pink.ico
#AutoIt3Wrapper_Res_requestedExecutionLevel=asInvoker
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
Global $GameHD
MsgBox(4096, "โปรแกรมช่วยปั้ม Q,W,E [ปั้มเมื่อ 50% โหมดเต็มจอเท่านั้น]")
MsgBox(4096, "แจกฟรี ห้ามซื้อ-ขาย")
Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "กรุณาเปิดเกมก่อนใช้งานนะครับ !!!")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("Ran-Online") Then WinActivate($GameHD)

While 1
$coord = PixelSearch(0, 0, 140,15,0x262626 )
if not @error then
Sleep(500)
Send ("q")
EndIf
$coord = PixelSearch(140, 15, 140,29,0x262626 )
if not @error then
Sleep(500)
Send ("w")
EndIf
$coord = PixelSearch(140, 29, 140,43,0x262626 )
if not @error then
Sleep(500)
Send ("e")
EndIf
WEnd

code GUI
Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Form1.kxf
$Form1 = GUICreate("Form1", 228, 303, 192, 114)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Auto Key QWEASD", 8, 8, 209, 281)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("กดเมื่อเหลือ 50%", 104, 32, 105, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
$Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("Enable Q", 22, 33, 65, 17)
$Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("Enable W", 22, 65, 65, 17)
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("Enable E", 22, 97, 65, 17)
$Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("Enable A", 22, 129, 65, 17)
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("กดเมื่อเหลือ 50%", 102, 65, 105, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("กดเมื่อเหลือ 50%", 102, 97, 105, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
$Combo4 = GUICtrlCreateCombo("กดเมื่อเหลือ 50%", 102, 129, 105, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
$Combo5 = GUICtrlCreateCombo("กดเมื่อเหลือ 50%", 102, 161, 105, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
$Combo6 = GUICtrlCreateCombo("กดเมื่อเหลือ 50%", 102, 193, 105, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
$Checkbox5 = GUICtrlCreateCheckbox("Enable S", 22, 161, 65, 17)
$Checkbox6 = GUICtrlCreateCheckbox("Enable D", 22, 193, 65, 17)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Start / F9", 24, 232, 81, 41)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Stop / F10", 120, 232, 81, 41)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

   EndSwitch
WEnd


แก้ไขล่าสุดโดย ionair เมื่อ 19/06/12, 01:53 am, ทั้งหมด 2 ครั้ง

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: สอบถามวิธีทำ GUI ใน Autoit ครับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 18/06/12, 09:15 pm

ตั้งสคิ๊ปอ่านพิกัดจากหน้าต่างเกมส์เลยครับ ย้ายไปเครื่องไหนได้เหมือนกันวิธีทำ [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Pochi
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 66
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 22/10/2010

Re: สอบถามวิธีทำ GUI ใน Autoit ครับ

ตั้งหัวข้อ by Pochi on 19/06/12, 01:44 am

Fast พิมพ์ว่า:ตั้งสคิ๊ปอ่านพิกัดจากหน้าต่างเกมส์เลยครับ ย้ายไปเครื่องไหนได้เหมือนกันวิธีทำ [You must be registered and logged in to see this link.]
ขอบคุณมากนะครับ แต่ผมก็ไ่ม่ค่อยเข้าใจเท่าไรครับ มีตัวอย่างอื่นๆ ไหมครับ
รบกวนด้วยครับ

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:38 am