ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


มีปัญหาเรื่องตีมอนครับ

Share
avatar
Naice108
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 8
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 17/07/2012
อายุ : 22
ที่อยู่ : https://www.youtube.com/user/MakarmTV?feature=mhee

มีปัญหาเรื่องตีมอนครับ

ตั้งหัวข้อ by Naice108 on 21/07/12, 11:20 am

ตอนนี้มีปัญหาเรื่องตีมอนแล้วตีไม่ตายก็ไปตีตัวอื่น (ran on..) ครับ

ผมเข้าน่ะครับว่า คำสั่ง Pixelsearch มันจะสแกนหาตำแหน่งจากซ้ายบนลงล่างแต่ พอมันเจอ ตำแหน่งสีใหม่ มันก็เดินไปตีตัวใหม่ ครับ ตอนนี้อยากทราบว่า จะทำยังไงให้มันตีให้ตายก่อนแล้วค่อนเปลียนตัวใหม่ครับ em219

creativeHD
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 11
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 13/05/2012

Re: มีปัญหาเรื่องตีมอนครับ

ตั้งหัวข้อ by creativeHD on 26/07/12, 04:16 pm

บอทเกมแรนเขามีอยู่แล้ว มีคนทำเสร็จแล้วคับ
ลองติดต่อ MSN : [You must be registered and logged in to see this link.] ดูนะ เห็นบอทเขาทำไว้ซะหรู เลย
ตอบความต้องการของน้องได้หมดนะ em233 em233
avatar
Naice108
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 8
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 17/07/2012
อายุ : 22
ที่อยู่ : https://www.youtube.com/user/MakarmTV?feature=mhee

Re: มีปัญหาเรื่องตีมอนครับ

ตั้งหัวข้อ by Naice108 on 28/07/12, 05:09 pm

อยากทำเองอ้ะครับ

loveapple244
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 160
ความนิยม : 9
เข้าร่วมเมื่อ : 15/07/2011

Re: มีปัญหาเรื่องตีมอนครับ

ตั้งหัวข้อ by loveapple244 on 02/11/12, 02:31 pm

Code:
#include <GUIConstantsEx.au3>
Opt("GUIOnEventMode", 1)

Global $Game = IniRead("Config.ini", "System Main", "$games", "")
Global $Color1 = IniRead("Config.ini", "Config", "$color", "")
Global $ReadX = IniRead("Config.ini", "Config", "$x", "")
Global $ReadY = IniRead("Config.ini", "Config", "$y", "")
Global $ReadT = IniRead("Config.ini", "Config", "$t", "")
Global $ReadF = IniRead("Config.ini", "Config", "$f", "")
Global $TimeA = IniRead("Config.ini", "Time", "$time1", "")
Global $TimeB = IniRead("Config.ini", "Time", "$time2", "")
Global $TimeC = IniRead("Config.ini", "Time", "$timetab", "")
Global $PixelSearchA = IniRead("Config.ini", "PixelSearch", "$PixelSearch1", "")
Global $PixelSearchB = IniRead("Config.ini", "PixelSearch", "$PixelSearch2", "")
Global $ToolTipSearchA = IniRead("Config.ini", "PixelToolTip", "$ToolTipX", "")
Global $ToolTipSearchB = IniRead("Config.ini", "PixelToolTip", "$ToolTipY", "")
Global $keyd = IniRead("Config.ini", "Key", "$keydown", "")
Global $keyu = IniRead("Config.ini", "Key", "$keyup", "")
Global $atkread = IniRead("Config.ini", "Read", "$read1", "")
Global $mon = IniRead("Config.ini", "Read", "$read2", "")


$pause = 1
GUICreate(":::BOT KNO:::", 250, 420, 406, 176)
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "_exit")
GUICtrlCreateLabel("System Main", 8, 16, 69, 17)
$proname = GUICtrlCreateInput($Game, 80, 13, 69, 21)
$ok1 = GUICtrlCreateButton("OK", 170, 10, 55)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "_Run")
$ok2 = GUICtrlCreateButton("Start", 8, 50, 55)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "_start")
$ok3 = GUICtrlCreateButton("Pause", 170, 50, 55)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "_Pause")

GUICtrlCreateLabel(":::System Event:::", 75, 90, 90, 17)
GUICtrlCreateLabel("System color", 8, 110, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("System X", 8, 130, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("System Y", 8, 150, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("System T", 8, 170, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("System F", 8, 190, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("System Time1", 8, 210, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("System Time2", 8, 230, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("System Time3", 8, 250, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("Right Down", 8, 270, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("Right UP", 8, 290, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("ToolTip X", 8, 310, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("ToolTip Y", 8, 330, 69, 21)
GUICtrlCreateInput($color1, 125, 110, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($ReadX, 125, 130, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($ReadY, 125, 150, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($ReadT, 125, 170, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($ReadF, 125, 190, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($TimeA, 125, 210, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($TimeB, 125, 230, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($TimeC, 125, 250, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($PixelSearchA, 125, 270, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($PixelSearchB, 125, 290, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($ToolTipSearchA, 125, 310, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($ToolTipSearchB, 125, 330, 100, 21)

GUICtrlCreateLabel(":::System Key:::", 75, 360, 90, 17)

GUICtrlCreateLabel("Atk", 8, 380, 69, 21)
GUICtrlCreateLabel("SearchMon", 8, 400, 69, 21)
GUICtrlCreateInput($keyd, 125, 380, 100, 21)
GUICtrlCreateInput($keyu, 125, 400, 100, 21)

 GUISetState(@SW_SHOW)
 
 While 1
    Sleep(100)
 WEnd


 Func _Run()
$_proname = GUICtrlRead($proname)
WinActivate($_proname)
Return
EndFunc

Func _start()
   _Run()
   AdlibRegister("_mon", 1000)
EndFunc

Func _Pause()
   AdlibUnRegister("_Run")
   AdlibUnRegister("_start")
AdlibUnRegister("_mon")
EndFunc


Func _exit()
   Select
      Case @GUI_CtrlId = $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
         
   EndSelect
EndFunc  ;Func _mon()
   
While 1
   _tab()
   Sleep(100)
   _atk()
      Sleep(100)
      ExitLoop
WEnd
EndFunc

Func _tab()
$Variable = PixelSearch($ReadX,$ReadY,$ReadT,$ReadF,$Color1,1)
Sleep(100)   
if isarray($variable) = true Then
ToolTip($atkread, $ToolTipSearchA, $ToolTipSearchB)
   Sleep(100)
send($keyd)
Sleep($TimeA)
send($keyu)
Sleep($TimeB)

EndIf

EndFunc

Func _atk()
$Variable = PixelSearch($ReadX,$ReadY,$ReadT,$ReadF,$Color1,1)
if isarray($variable) = False Then
   ToolTip($mon, $ToolTipSearchA, $ToolTipSearchB)
   Sleep(100)
   Send("{TAB}")
   Sleep($TimeC)
   Send("{right Down}")
Sleep($PixelSearchA)
Send("{right Up}")
Sleep($PixelSearchB)
               
   EndIf
EndFunc
file config.ini
[System Main]
$games=KNO

[Config]
$color=0xFF0000
$X=738
$Y=437
$T=955
$F=477


[Time]
$time1=1000
$time2=100
$timetab=100

[PixelSearch]
$PixelSearch1=350
$PixelSearch2=100

[PixelToolTip]
$ToolTipX=904
$ToolTipY=803

[Key]
$keydown="{E DOWN}"
$keyup="{E UP}"

[Read]
$read1="กำลังโจมตี"
$read2="กำลังค้นหา"

เกมส์เคเอนโอ- -*อาจเป็นแนวทาง
avatar
Hiewsound
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 91
ความนิยม : 33
เข้าร่วมเมื่อ : 08/01/2012

Re: มีปัญหาเรื่องตีมอนครับ

ตั้งหัวข้อ by Hiewsound on 05/01/13, 01:15 am

ขอเอาไปเป็นแนวทางการเขียนอีกทางครับ อิอิ

    เวลาขณะนี้ 24/04/18, 07:46 am